این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 مراسم جشن فارغ التحصیلی در دو روز برگزار می شود.
مراسم جشن فارع التحصیلی به علت استقبال دانشجویان در دو روزدوشنبه 26 و سه شنبه27 بهمن برگزار می شود . لذا جشن فارغ التحصیلی دوره کارشناسی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) روز دوشنبه 26 بهمن و جشن فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی (علمی -کاربردی) روز سه شنبه 27 بهمن از ساعت 10 الی 12در سالن آمفی تئاتر دانشکده محیط زیست برگزار می شود.
1394/11/24 ادامه مطلب


 فار غ التحصیلان جهت تحویل لباس فرم فارغ التحصیلی به امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.
فارغ التحصیلان روز یکشنبه 25 بهمن از ساعت 10 الی 12 جهت تحویل لباس فارغ التحصیلی با ارائه کارت ملی به امور دانشجویی وفرهنگی مراجعه نمایند.
1394/11/24 ادامه مطلب


 ثبت نام شدگان از طریق سایت می توانند بهمراه یک نفر در مراسم شرکت نمایند.
فارغ التحصیلانی که از طریق سایت ثبت نام کرده اند می توانند بهمراه یک نفر در مراسم شرکت نمایند.
1394/11/19 ادامه مطلب


 آخرین مهلت ثبت نام شرکت در جشن فارغ التحصیلی روز سه شنبه 20 بهمن ماه
فارغ التحصیلان (بهمن 93 لغایت بهمن 94) علاقمند شرکت در جشن فارغ التحصیلی تا روز سه شنبه 20 بهمن می توانند از طریق پرتال جشن فارغ التحصیلان دانشکده محیط زیست، سامانه کاربران، ثبت نام نمایند.
1394/11/19 ادامه مطلب


جشن فارغ التحصیلی 26 بهمن در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار می شود.
جشن فارغ التحصیلی روز دوشنبه 26 بهمن راس ساعت 10 الی 12 در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار می شود.
1394/11/19 ادامه مطلب


نحوه پرداخت هزینه ثبت نام شرکت در جشن فارغ التجصیلی
فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در جشن می توانند پس ازورود به سامانه کاربران و انجام ثبت نام در پورتال جشن از طریق پرداخت آنلاین پورتال یا ارسال فیش بانکی پرداخت شده نزد بانک ملی شعبه استاندارد به شماره حساب 2170619002008 به نام دانشکده محیط زیست از طریق سامانه کاربران سایت اقدام نمایند.مبلغ قابل پرداخت 25هزار تومان بعنوان هزینه شرکت در جشن فارغ التحصیلی دانشکده محیط زیست می باشد.
1394/11/10 ادامه مطلب


ثبت نام جشن فارغ التحصیلان آغاز شد.
علاقمندانی که در فاصله زمانی بهمن 93 الی بهمن 94فارغ التحصیل شده اند می توانند از روز یکشنبه 11 لغایت 20 بهمن ماه از طریق سامانه کاربران همین پرتال اقدام به ثبت نام در جشن فارغ التحصیلان دانشکده محیط زیست نمایند.
1394/11/10 ادامه مطلب


جشن فارغ التحصیلان دانشکده محیط زیست در بهمن ماه برگزار می شود.
دانشکده محیط زیست در نظر دارد جشن فارغ التحصیلان این دانشکده را در بهمن ماه سال جاری برگزار نمایند.
1393/11/11 ادامه مطلب


• ...
  درباره جشن

  برنامه جشن

تاریخ های مهم

شروع ثبت نام: 94/11/11
آخرین مهلت ثبت نام: 94/11/20
مکان برگزاری جشن: سالن آمفی تئاتر دانشکده محیط زیست

پنجشنبه 03 بهمن ماه 1398

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
همکاران