به اطلاع فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در همایش می رساند؛ راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه 19 بهمن ماه در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست حضور بهم رسانند.                مهلت ثبت نام شرکت در اولین همایش فارغ التحصیلان دانشگاه محیط زیست تا 10 بهمن ماه تمدید شد.
 به اطلاع فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در همایش می رساند؛ راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه 19 بهمن ماه در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست حضور بهم رسانند.
فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در همایش جهت تحویل لباس فرم فارغ التحصیلی روز یکشنبه 19 بهمن ماه راس ساعت 9صبح در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست واقع در پارک طبیعت پردیسان حضور بهم رسانند.
1393/11/13 ادامه مطلب


 مهلت ثبت نام شرکت در اولین همایش فارغ التحصیلان دانشگاه محیط زیست تا 10 بهمن ماه تمدید شد.
فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در همایش می توانند جهت ثبت نام و ثبت فیش بانکی پرداخت شده حداکثر تا تاریخ 10 بهمن ماه به سامانه کاربران و یا به دفتر امور دانشجویی و فرهنگی به منظور ثبت نام و پرداخت هزینه ثبت نام مراجعه نمایند.
1393/11/06 ادامه مطلب


 پرداخت هزینه ثبت نام فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در همایش الزامی است .
هزینه ثبت نام فارغ التحصیلان:مبلغ150000هزار ریال (پانزده هزار تومان ) بابت اجاره لباس و خدمات می باشد. کلیه پرداختها از طریق واریز به حساب و ارائه فیش بانکی ویا مراجعه به امور دانشجویی و فرهنگی قابل قبول می باشد.
1393/11/04 ادامه مطلب


 فارغ التحصیلان به همراه دو نفر می توانند در جشن فارغ التحصیلی حضور یابند.
بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه محیط زیست فارغ التحصیلان می توانند با دو نفر همراه در جشن حضور یابند.
1393/11/01 ادامه مطلب


 ثبت نام فارغ التحصیلان متقاضی شرکت در اولین همایش فارغ التحصیلان دانشگاه محیط زیست آغاز شد.
به اطلاع فارغ التحصیلان سال های 1391،1392،1393 می رساند به منظور ثبت نام و پرداخت هزینه ثبت نام ( مبلغ 15000 تومان) شرکت در همایش فارغ التحصیلان دانشگاه محیط زیست از تاریخ 30 دی ماه به سامانه کاربران مراجعه نمایند .
1393/10/30 ادامه مطلب


اولین همایش فارغ التحصیلان دانشگاه محیط زیست برگزار می شود.
دانشگاه محیط زیست به منظور تکریم فارغ التحصیلان و ایجاد روحیه نشاط و خود باوری در محیط دانشجویی اقدام به برگزاری اولین همایش فارغ التحصیلان سال های 1391،92،93 در تاریخ 19 بهمن ماه 1393 از ساعت 10 الی 12 در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست نموده است.
1393/10/30 ادامه مطلب


زمان برگزاری همایش: 19/11/1393

زمان شروع ثبت نام: 30/10/1393

آخرین مهلت ثبت نام: 05/11/1393


مکان برگزاری همایش:
تهران ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم، بین بزرگراه شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه همایش
نشانی دبیرخانه همایش: کرج، میدان استاندارد، دانشگاه محیط زیست، 32803027-026-داخلی 162 

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان
حامیان رسانه ای