این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 
اولین پیش رویداد دومین جشنواره ملی آب برگزار شد
دانشکده محیط زیست با همکاری در استارتاپ ملی آب دانشگاه حکیم سبزواری مسیری هدفمند جهت تداوم ارتباط با دانش آموزان و دانشجویان ایده پرداز در خصوص صیانت از منابع آب و محیط زیست در کل کشور را آغاز کرده است
1398/09/11 ادامه مطلب


معرفی برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست (طرحی برای درآمدزایی سبز)
برنامه «صیانت از منابع آب و محیط زیست» که از سال ۹۷ شروع شده و هنوز در حال اجراست.
1398/08/25 ادامه مطلب


آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت آثار جشنواره
دومین جشنواره ملی آب با تمرکز بر نقش فناوری های نوین در صیانت از منابع آب و محیط زیست بوسیله دانشکده محیط زیست کرج برگزار خواهد شد
1398/08/22 ادامه مطلب


  پیام دبیر جشنواره ملی آب
  محورهای جشنواره
- برنامه نویسی اسکرچ محیطزیستی
- استارتاپ مشاغل دوستدار محیط زیست
- بخش ویژه جشنواره (رقابت برای انتخاب سخنران دانش آموزی و سخنران دانشجویی جشنواره)
دبیرخانه جشنواره
آدرس دبیرخانه جشنواره: کرج- میدان استاندارد- دانشکده محیط زیست
تلفن : 02632803027 داخلی 181
تلفکس: 02632827553
ایمیل: Safa.coe@gmail.com
تا همایش ...

085
برگزار کنندگان
حامیان


          
دبیر جشنواره: آقای دکتر محمدرضا فرزانه